taboola

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1. Konu

Tarfin, kurumsal sorumluluk anlayışının temelini yasalara ve iş etiği ilkelerine dayandırmaktadır. İşbu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (“Politika”) Tarfin’in rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda aldığı önlemleri içermektedir.

2. Kapsam

İşbu Politika sadece Tarfin çalışanlarını değil, şirket adına hareket eden veya şirkete hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

Bu kapsamda;

  • Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm şirket çalışanları,
  • Tedarikçiler ve çalışanları,
  • Hizmet alınan şirketler ve çalışanları,
  • Bayi, acente gibi şirket adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan kişiler ve kuruluşlar

işbu Politika’ya uymakla yükümlüdür.

3. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele

Tarfin, rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı prensip edinmektedir.

Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişilerin Şirket lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için para veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır.

Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında herhangi bir şey yapılıp yapılmamış olması gözetilmeden, menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemiş olması durumunda dahi işbu Politika’ya aykırı hareket edildiği kabul edilmektedir.

Rüşvet ve yolsuzluk olayları anlamında riskli durumlar ve bunlara özel alınan önlemler aşağıda sıralanmaktadır.

3.1. Hediyeler ve Ağırlamalar

Çalışanlarımız değeri ne olursa olsun, şirketimizin tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan üçüncü bir şahıstan gelebilecek eşya, hizmet, nakit veya çek gibi hediyeleri reddetmekle yükümlüdür. Aynı şekilde çalışanlarımız diğer kurumların şirketimiz hakkında kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediye, ağırlama veya diğer armağanları teklif etmez, bu tür taleplerde bulunamaz.

3.2. Aracılar

Aracı kurumların aracılık edeceği göreve ilişkin vasıfları sağladığından emin olunması için yeterli ve itinalı inceleme yapılması, şirket politikalarımıza uygun hareket edecek ve itibarımızı zedelemeyecek kurumlar ile iş ortaklığı kurulması gerekmektedir.

3.3. Vekaleten İş Görenler, Tedarikçi ve Yükleniciler

Tarfin adına vekaleten iş gören kişilerin, tedarikçi veya yüklenicilerin, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymayı kabul etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda Tarfin çalışanlarının rüşvet verdiği duyumu alınmış olan veya bundan şüphelenilen kişi veya kurumlarla ilişki kurmaması; kurulmuş bir ilişki var ise böylesine bir durumun var olduğu duyumunun alındığı tarih itibariyle, söz konusu ilişki derhal sonlandırması gerekmektedir.

3.4 Siyasi Bağışlar

Tarfin’de siyasi partilere, siyasetçilere ya da herhangi bir kuruluşa şirket ile ilgili herhangi bir kolaylaştırıcı işlem yapılması için ödeme yapılmasının yanı sıra maddi ve/veya ayni katkı sağlanması yasaktır.

4. İhlal Bildirimi ve Yaptırımlar

Tüm çalışanlarımız, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticilerine ve/veya şirketimiz iletişim kanallarına bildirmekle sorumludur.

Tedarikçi ve yüklenici firmalar ile diğer iş ortaklarımızın işbu Politika’nın ihlali sözleşmenin feshi ile sonuçlanmaktadır.

Çalışanlarımızın bu kuralları ihlalleri ilgili departmanlarca ele alınmakta ve Tarfin yönetimine raporlanmaktadır. İşbu Politika’nın ihlali durumu çalışanlarımızın iş sözleşmelerinin feshi ile sonuçlanabilir.