taboola

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Tarfin Tarım A.Ş. (“Tarfin”) İnsan Kaynakları Politikası; adil, şeffaf, katılımcı kurum kültürü ile personellerin potansiyellerini ortaya koyabildiği, her personelin değer gördüğü, gelişim odaklı, başarılı ve verimli iş gücü oluşturmayı hedefler.

Hedef boyunca personel kazanmak, personeli geliştirmek ve personel sürdürülebilirliğini sağlamak için 3 başlıkta global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve entegre (bütünleşmiş) uygulamaları benimser. Tarfin, bu sayede adaylar tarafından tercih edilen kurum olmayı amaçlar.

Tarfin’in insan kaynakları;

  • Diğer departmanlarla iş birliği yaklaşımıyla çalışır,
  • Kurumun ve personelin ihtiyaçlarını analiz eder,
  • Değer yaratan güncel koşulları sağlayıp bunlara adapte olur.

1. Personel Kazanım Süreci

Tarfin’de vizyon, misyon ve değerler esas alınarak mevcut pozisyonlara en doğru ve yetkin adayların yerleştirilmesi için işe alım araçları etkin şekilde kullanılmaktadır. İlgili pozisyona başvuru kanalları Tarfin’in kendi internet sitesi ve/veya diğer online mecralardır.

Açık olan kadrolar için iç aday değerlendirme süreci geliştirilmiştir. Adayı değerlendirme sürecinde temel olarak yetkinlik bazlı mülakat yapılır ve adayın potansiyeli analiz edilir. Ayrıca bazı pozisyonlar için teknik veya vaka içeren mülakatlar da yapılmaktadır.

Yeni işe alımlarda ve görev değişikliklerinde, uyum amacıyla oryantasyon programı uygulanmaktadır. Personellerin gelişimi amacıyla ise eğitim verilmekte ve departmanlar-arası iş birliği sağlanmaktadır.

2. Personeli Geliştirme Süreci

Tarfin’de performans yönetim sistemi uygulanır: Performans yönetim sistemiyle; sürdürülebilir yüksek performans, ödüllendirme, gelişime açıklık ve departmanlar-arası iş birliği sağlanır. Bu sisteme göre yapılan toplantıda; sene sonunda o senenin göstergeleri hakkında görüşülür, gelecek senenin kurumun hedefi ve departmanların hedefleri belirlenir.

Hedeflere ulaşılırken sadece “ne” yapıldığına değil, “nasıl” yapıldığına da odaklanılır ve kurum kültürünü geliştirecek yöntemler takip edilir. Uygun eğitimler ile personellerin mevcut rollerine göre katma değerleri artırılır, kariyer planlama çalışmaları yürütülür ve gerektiğinde personelin talebine göre kurum içi yer değiştirilebilir.

3. Personel Sürdürülebilirliğini Sağlama Süreci

Tarfin ilk günden beri personelleri tarafından yaratılıp paylaşılan kurum kültürü sayesinde personel bağlılığını artırıp sürdürülebilir olmasını sağlar. Tarfin personellerine eşit ve adil davranış esastır; ayrımcılık ve damgalama yapılamaz.

Tarfin’de ücret ve yan haklar konularında dünya, ülke ve sektör trendleri takip edilerek rekabetçi ücret bandı ve yan haklar belirlenir. Personelin katma değer yarattığı mesleki çabalar takdir edilip ödüllendirilir.

Tarfin’de personellerin iş-özel hayat dengesinin korunduğu mesai saatleri benimsenmiş olup verimli çalışma desteklenmektedir.