taboola

Poluarea apei: cauze și soluții

Poluarea apei: cauze și soluții 04.04.2024

Apa este adesea descrisă ca fiind sursa vieții, o resursă vitală pentru toate formele de viață de pe Pământ. De la satisfacerea nevoilor noastre de hidratare la menținerea echilibrului ecologic al planetei, apa este fundamentală pentru supraviețuirea noastră și pentru sănătatea ecosistemelor naturale.

Cu toate acestea, apa este amenințată în prezent de o problemă alarmantă, poluarea. În acest articol, vom discuta despre ce înseamnă poluarea apei, ce implicații are asupra vieții pe pământ și cum putem acționa pentru a remedia această problemă în creștere.

Ce reprezintă poluarea apei?

Poluarea apei poate fi definită drept introducerea substanțelor toxice sau a altor elemente care afectează utilizarea benefică a apei și funcționarea normală a ecosistemelor, în resursele naturale de apă, precum:

 • Apele subterane;
 • Lacuri;
 • Râuri;
 • Estuare;
 • Mări;
 • Oceane.

Aceasta poate include nu doar eliberarea substanțelor chimice, a microorganismelor sau a gunoaielor, ci și eliberarea de energie, sub formă de radioactivitate sau căldură. 

Poluarea apei poate duce la deteriorarea calității apei, afectând sănătatea umană prin contaminarea surselor de apă potabilă și perturbând echilibrul ecologic al ecosistemelor acvatice, afectând pe termen lung viața marină și biodiversitatea.

Deșeurile industriale și impactul lor asupra calității apei

Deșeurile industriale reprezintă rezultatul proceselor asociate fabricării, prelucrării, utilizării, întreținerii sau consumului în cadrul industriei. Acestea sunt generate de diverse sectoare industriale și pot varia în funcție de complexitatea proceselor specifice fiecărei industrii. 

O parte semnificativă a deșeurilor industriale rămâne nevalorificată din diverse considerente, inclusiv din cauza costurilor ridicate ale tehnologiilor necesare pentru reciclarea lor sau din lipsa unor tehnologii bine dezvoltate. Aceste deșeuri pot include materiale care pot avea un impact negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane dacă nu sunt gestionate corespunzător, precum:

 • Reziduurile chimice;
 • Metalele grele;
 • Solvenții; 
 • Materiale plastice. 

În cazul în care aceste deșeuri nu sunt gestionate corespunzător, pot ajunge în resursele de apă și contamina mediul acvatic. Printre efectele acestora se numără:

Deteriorarea ecosistemelor acvatice

Poluarea apei cu deșeuri industriale poate deteriora în mod semnificativ ecosistemele acvatice, inclusiv habitatele naturale ale unor specii vulnerabile. Aceasta poate avea consecințe pe termen lung asupra biodiversității și poate compromite capacitatea ecosistemelor de a furniza servicii ecologice vitale, cum ar fi purificarea apei.

Impactul asupra sănătății umane

Poluarea apei poate avea consecințe grave și asupra sănătății umane. Consumul apei contaminate poate duce la îmbolnăviri severe și chiar la apariția unor boli cronice. Mai mult, unele substanțe chimice toxice pot intra în lanțul alimentar și pot afecta sănătatea umană prin consumul de pește și alte produse marine contaminate.

Efectele asupra faunei și florei acvatice

Substanțele chimice toxice provenite din deșeurile industriale pot avea efecte devastatoare asupra mediului acvatic. Aceste substanțe pot afecta direct organismele acvatice, cauzând îmbolnăviri, mutații genetice și chiar deces. Mai mult, aceste substanțe pot perturba lanțurile trofice și pot conduce la dezechilibre ecologice în ecosistemele acvatice.

Scurgerile agricole: contaminanți din ferme

Scurgerile agricole reprezintă unul dintre principalii factori ai poluării apei și pot conține o varietate de contaminanți care afectează calitatea apei și echilibrul ecosistemelor acvatice. Aceste scurgeri pot include substanțe precum:

 • Pesticidele;
 • Îngrășămintele; 
 • Erbicidele; 
 • Substanțe chimice utilizate în practicile agricole.

În momentul ploilor sau irigațiilor, substanțele utilizate în agricultură se pot scurge în râuri, lacuri și alte surse de apă. Printre efectele nocive ale acestora se numără:

Eutrofizarea apei

Substanțele nutritive din îngrășămintele agricole, cum ar fi azotul și fosforul, pot duce la eutrofizarea apei, fenomen care produce o creștere excesivă a plantelor acvatice, precum algele.

Contaminarea cu pesticide și erbicide

Substanțele chimice utilizate pentru combaterea dăunătorilor și buruienilor în agricultură pot ajunge în sursele de apă și pot afecta organismele acvatice. Aceste substanțe pot fi toxice pentru pești și alte organisme din ecosistemul acvatic, afectând biodiversitatea.

Pentru a gestiona și reduce impactul scurgerilor agricole asupra calității apei, este necesară:

 • Adoptarea unor practici agricole sustenabile;
 • Utilizarea îngrășămintelor naturale;
 • Implementarea unor tehnologii și metode de gestionare a terenurilor care să minimizeze scurgerile de contaminanți în apă.

Urbanizarea și contribuția la poluarea apei

Deși urbanizarea contribuie la dezvoltarea orașelor și a spațiilor de locuit, asigurând  creșterea oportunităților economice, aceasta poate reprezenta o amenințare în ceea ce privește ecosistemele naturale, precum și poluarea apei. 

Pe măsură ce orașele se dezvoltă, o suprafață tot mai mare de teren este acoperită cu asfalt, peste solul natural. Din acest motiv, infiltrarea naturală a apei în sol este limitată, provocând reducerea nivelului apelor subterane și creșterea dependenței față de sursele alternative de apă. Printre cele mai comune cauze ale poluării în orașe se numără: 

 • Metale grele; 
 • Chimicale; 
 • Substanțe organice; 
 • Deșeuri urbane.

Printre efectele acestora asupra apei se numără: 

Poluarea atmosferică

Orașele sunt adesea afectate de poluarea atmosferică, care poate contribui indirect la poluarea apei. Substanțele poluante din aer, precum oxizii de azot și sulful, pot fi depuse pe suprafețele urbane și apoi spălate de ploaie în sistemele de apă, contribuind la poluarea acestora și afectând ecosistemele acvatice.

Scurgerile de apă pluvială

Străzile și trotuarele înlocuiesc vegetația naturală, ducând la creșterea scurgerilor de apă pluvială, care transportă contaminanți precum uleiuri, grăsimi, metale grele și alte deșeuri de pe suprafețele urbane în sistemele de apă. Acești contaminanți afectează ulterior calitatea apei și sănătatea ecosistemelor acvatice.

Poluarea prin plastic: o problemă în creștere pentru ecosistemele acvatice

Poluarea prin plastic se manifestă prin acumularea tuturor deșeurilor plastice în mediu, și poate fi cauzată de: 

 • Gestionarea inadecvată a deșeurilor;
 • Producția plasticului;
 • Utilizarea în exces a plasticului.

Impactul poluării cu plastic asupra apei este semnificativ și are consecințe grave asupra ecosistemelor acvatice și a sănătății umane. Printre efectele poluării cu plastic se numără:

Contaminarea apei

Plasticele se descompun în fragmente mici numite micro plastic, care pot ajunge în apele dulci și marine. Aceste micro plastice pot fi ingerate de organisme acvatice și pot contamina apa.

Pericol pentru viața marină

Organismele marine pot confunda fragmentele de plastic cu hrana și le pot ingera. Acest lucru poate duce la otrăvire blocaj al tractului digestiv, ceea ce poate afecta negativ populațiile de animale marine.

Distrugerea habitatelor 

Plasticul care ajunge în mediul acvatic poate afecta direct habitatele naturale, cum ar fi recifurile de corali și stufărișurile. Acest lucru poate perturba echilibrul ecologic și reduce biodiversitatea în aceste ecosisteme.

Strategii pentru prevenția și remedierea poluării apelor

Prevenirea și remedierea poluării apelor sunt aspecte cruciale pentru protejarea mediului înconjurător și a sănătății umane. Pentru a combate poluarea și efectele sale nocive, trebuie abordate strategii precum: 

 1. Educarea publicului - publicul trebuie informat cu privire la impactul poluării asupra calității apei și a mediului înconjurător și încurajat să adopte practici sustenabile;
 2. Gestiunea deșeurilor -  reciclarea, consumul redus de plastic și gestionarea corectă a deșeurilor trebuie promovate și încurajate;
 3. Agricultura durabilă - adoptarea practicilor agricole sustenabile, precum utilizarea redusă a pesticidelor și fertilizanților chimici poate reduce scurgerea de substanțe chimice în ape

În ceea ce privește remedierea efectelor poluării, pot fi adoptate strategii precum: 

 1. Utilizarea organismelor vii: organismele precum bacteriile și organismele din sol pot contribui la refacerea sănătății solului afectat de poluare.
 2. Filtrarea apei: tehnologiile de filtrare și purificare a apei pot ajuta la îndepărtarea contaminanților din apă.
 3. Restaurarea ecosistemelor: ecosistemele afectate trebuie restaurate și protejate pentru menținerea unui mediu înconjurător sănătos.

Poluarea apei este o problemă globală urgentă, cu cauze diverse, care pun în pericol sănătatea ecosistemelor acvatice și a comunităților umane. Impactul negativ al poluării apei nu poate fi subestimat, afectând clima, biodiversitatea, disponibilitatea resurselor de apă potabilă și calitatea vieții, motiv pentru care trebuie să acționăm pentru a remedia efectele acesteia.

share

Stiri Similare

Măcrișul - înființare, întreținere, recoltare
13.03.2024
Măcrișul - înființare, întreținere, recoltare

Citiți mai multe despre ce factori ar trebui luați în considerare pentru o producție de măcriș de calitate.

Continuă să citești
De ce animalele ling sarea și de ce este recomandată oilor?
04.04.2024
De ce animalele ling sarea și de ce este recomandată oilor?

Sarea, un element important în alimentația ovinelor. De ce este importantă și cum trebuie administrată.

Continuă să citești
Ghid pentru cultivarea țelinei: înființare, îngrijire, recoltare
10.03.2024
Ghid pentru cultivarea țelinei: înființare, îngrijire, recoltare

Aflați mai multe despre principalele lucrări de întreținere și fertilizarea corespunzătoare a culturilor de țelină.

Continuă să citești