taboola

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Tarfin Agricultura S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, nr. 1-3, et. 5, România („Operatorul” sau „Tarfin”), vă informează că, în contextul utilizarii website-ului, al gestionării comunicărilor și/sau al gestionarii solicitarilor transmise/primite prin e-mail și/sau fax și/sau telefonic și/sau prin intermediul rubricii de contact (astfel cum acestea sunt detaliate in prezentul document), ar putea prelucra:

 • date cu caracter personal ale reprezentanților, persoanelor de contact, angajaților și/sau colaboratorilor clienților/potențialilor clienți persoane juridice;
 • date cu caracter personal ale reprezentanților, persoanelor de contact, angajaților și/sau colaboratorilor furnizorilor/potențialilor furnizori persoane juridice;
 • date cu caracter personal obținute cu ocazia transmiterii de către dumneavoastră, în mod voluntar, a CV-ului și/sau a unei scrisori de intenție pentru ocuparea unei poziții vacante;
 • date cu caracter personal derivând din solicitări/reclamații/orice alte comunicări transmise telefonic și/sau prin adresa de e-mail/fax a Operatorului și/sau prin intermediul rubricii de contact de pe website;
 • date cu caracter privind vizitatorii site-ului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor vizate menționate mai sus, în scopurile detaliate la Secțiunea II din prezentul document se va realiza de Tarfin în conformitate cu legislația locală aplicabilă și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „RGPD”), precum și cu orice alte reglementări aplicabile la nivel european sau local adoptate sau care ar putea fi adoptate în contextul RGPD. În cazul în care, în contextul oricăreia dintre activitățile menționate în prezenta notificare, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și aveți orice întrebare în legătură cu modalitatea în care Tarfin vă prelucrează datele cu caracter personal in scopurile detaliate de Sectiunea II, vă rugăm să ne contactați la următoarele detalii de contact:

 • E-mail: informatii@tarfin.com
 • Telefon: 0729 169 885
 • Adresă: București, Sector 1, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, nr. 1-3, et. 5, România

Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Tarfin colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal care ar putea fi incluse în orice corespondență scrisă (prin intermediul adreselor de e-mail ale Societății, prin fax și/sau prin rubrica de contact de pe website), precum și prin intermediul apelurilor telefonice, dacă respectiva corespondență electronică și/sau convorbire telefonică cuprinde date cu caracter personal.


Scopul de prelucrare. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate. Temeiul legal al prelucrarii

În cadrul interacțiunilor cu Tarfin, puteți avea calitatea de persoana vizată cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm. Minorii sub 18 ani nu pot sa furnizeze către Tarfin date cu caracter personal fără consimțământul părinților sau al reprezentantului legal. În cadrul activităților de zi cu zi, putem prelucra datele dumnevoastră cu caracter personal după cum urmează:

 • 1. Reprezentanți, persoane de contact, angajați și/sau colaboratori ai furnizorilor/potențialilor furnizori persoane juridice sau clienților/potențialilor clienți persoane juridice
 • 1.1. Scopuri de prelucrare
 • Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 1.2. de mai jos, în scopul:
 • (i) inițierii demersurilor necesare pentru încheierea unui contract si/sau al derulării și/sau al executării contractului încheiat între Tarfin și entitatea pe care o reprezentați; și/sau
 • (ii) de a comunica în legătură cu orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamatii si/sau solicitari si/sau comunicari realizate in contextul derularii contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat.
 • 1.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate
 • În scopurile menționate mai sus, Societatea ar putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
 • (i) nume și prenume; și/sau
 • (ii) adresă de e-mail; și/sau
 • (iii) orice alte date cu caracter personal care ar putea fi conținute de comunicarea electronică transmisă (spre exemplu număr de telefon).
 • Furnizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus ar putea fi necesară în contextul realizării intereselor legitime urmărite de Societate cu privire la:
 • (i) inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract si/sau derularea și/sau al executarea unui contract încheiat între Tarfin și entitatea pe care o reprezentați; si/sau
 • (ii) orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamații și/sau solicitari și/sau comunicari realizate in contextul derularii contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat.
 • 1.3. Temeiul legal al prelucrării
 • Tarfin prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 1.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. f) din GDPR, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de operator cu privire la (i) inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract si/sau derularea și/sau executarea unui contract încheiat între Tarfin și entitatea pe care o reprezentați si/sau (ii) orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamatii si/sau solicitari si/sau comunicari realizate in contextul derularii contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat
 • 2. Persoane care aplică pentru o poziție vacantă în cadrul Tarfin
 • 2.1. Scopuri de prelucrare
 • Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 2.2. de mai jos, în scopul de a analiza CV-ul și/sau scrisoarea de intenție, prin raportare la funcția/pozitia pentru care solicitați angajare.
 • 2.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate
 • (i) date de identificare: nume, prenume, locul și data nașterii, cetățenie; și/sau
 • (ii) date de contact: număr telefon, adresă de e-mail, fax, adresă de domiciliu/reședință; și/sau
 • (iii) imagine; și/sau
 • (iv) experiență profesională, studii, diplome; și/sau
 • (v) orice alte date cu caracter personal pe care le furnizați in mod voluntar si nesolicitat cu ocazia transmiterii CV-ului si/sau a scrisorii dumneavoastră de intentie.
 • Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi necesară în contextul încheierii și/sau executării contractului individual de muncă/colaborare cu Tarfin.
 • Desi nu aveti obligatia legala sa ne furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal din CV si/sau din scrisoarea de intentie, in cazul în are nu ne veti furniza aceste date, nu vom putea iniția procedurile de selectie relevante pentru a determina in ce masura puteți face parte din echipa noastra sau nu si/sau pentru încheierea contractului individual de muncă/colaborare cu Tarfin.
 • 2.3. Temeiul legal al prelucrării
 • Tarfin prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 2.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. b din GDPR, respectiv pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
 • 3. Persoane care transmit solicitări și/sau reclamații și/sau orice comunicări, telefonic și/sau pe adresa de e-mail/fax a Operatorului și/sau prin intermediul rubricii de contact de pe website
 • 3.1. Scopuri de prelucrare
 • Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 3.2. de mai jos, în scopul gestionarii și/sau soluționării solicitărilor și/sau comunicărilor de orice fel pe care le înaintați prin intermediul adresei de e-mail, fax, prin intermediul rubricii de contact și/sau telefonic, precum și pentru a putea oferi răspunsuri acestor solicitări și/sau comunicări. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru acest scop nu constituie o obligație legală, însă ar putea fi necesară pentru ca Societatea să poată gestiona și/sau soluționa solicitările și/sau comunicările de orice fel pe care le înaintați prin intermediul adresei de e-mail, a rubricii de contact de pe website, prin fax sau telefonic, precum și pentru a putea oferi răspunsuri acestor solicitări și/sau comunicări.
 • 3.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate
 • În scopurile menționate mai sus, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
 • (i) date de identificare: nume și prenume; și/sau
 • (ii) date de contact: adresă de e-mail, număr telefon, adresă; și/sau
 • (iii) orice alte date cu caracter personal care ni le puteti comunica dumneavoastra in mod voluntar si nesolicitat, astfel cum sunt conținute de e-mail-ul/ comunicarea transmis/ă sau pe care ni le-ați putea transmite telefonic (spre exemplu vârsta, date privind starea de sănătate, dacă reclamația dumneavoastră vizează un astfel de aspect).
 • 3.3. Temeiul legal al prelucrării
 • Tarfin prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 3.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. f din GDPR, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de operator cu privire la analizarea și/sau soluționarea oricărei solicitări și/sau a oricărui fel de comunicare transmisă de către dumneavoastră în legătură cu activitatea și/sau produsele Tarfin;
 • 4. Utilizatori ai website-ului nostru
 • 4.1. Scopuri de prelucrare
 • Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 4.2. de mai jos, în scopul monitorizării traficului, în scopuri de securitate, precum și pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea website-ului nostru.
 • 4.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate
 • În scopurile menționate mai sus, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
 • (i) adresa IP
 • (ii) ora și data accesării website-ului
 • 4.3. Temeiul legal al prelucrării
 • Tarfin poate prelucra datele cu caracter personal menționate la punctul 4.2. de mai sus în baza:
 • (i) art. 6 (1) lit. a din GDPR, respectiv în baza consimțământului dvs., dacă este cazul
 • (ii) art. 6 (1) lit. f din GDPR, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de operator

Pentru mai multe informații, avem rugămintea să consultați Politica de Cookies a societății.


Destinatarii datelor cu caracter personal

Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către: (i) angajaţii și contractorii Tarfin, care vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în vederea soluționării cererii și/sau reclamației și/sau comunicării și/sau aplicației dumeavoastră și, dacă este cazul, către (ii) autoritățile şi/sau instituțiile publice competente, în limitele atribuţiilor conferite acestora prin dispozițiile legale aplicabile. Nu vom transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal sau datele dumneavoastră cu caracter special în afara UE / SEE.


IV. Actualizarea și ștergerea datelor

Tarfin dorește să păstreze datele dumneavoastră cu caracter personal exacte și actualizate. Prin urmare, avem rugămintea să informați Tarfin cu privire la orice schimbări ale datelor cu caracter personal relevante. În acest sens, puteți transmite un e-mail la adresa informatii@tarfin.com. Tarfin prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea principiilor RGPD, inclusiv a principiului reducerii la minim a datelor și a limitărilor legate de stocare. În acest sens, vom prelucra datele cu caracter personal care:

 • sunt adecvate, relevante și limitate scopului pentru care sunt prelucrate; în acest sens, Tarfin nu va prelucra decât acele date furnizate de dumneavoastră care îi sunt necesare pentru îndeplinirea scopului în care sunt prelucrate
 • sunt păstrate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; din aceasta perspectivă, Tarfin va șterge, în acord cu politicile interne ale Societății, toate datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare pentru scopurile detaliate mai sus.


Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Conform legislației aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul de a accesa Datele dumneavoastră cu caracter personal
 • dreptul de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • dreptul la portabilitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia: precum și
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Existența unui proces decizional automatizat și crearea de profiluri

Vă rugăm să aveți în vedere că Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creării de profiluri.