GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Ticari, mali ve kişisel verilerinizin gizliliği TARFİN için önemli bir konudur. TARFİN’in size sunduğu hizmetlerden gönül rahatlığıyla yararlanmanız için kapsamlı bir gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile güvenlik teknolojisi standartlarına sahibiz. TARFİN tarafından işletilen www.tarfin.com isimli internet sitesini kullanmakla işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Amacı

Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

 • a. Tarfin Tarım AŞ’nin ("TARFİN") aracılığıyla ne tür ticari, mali ve kişisel veriler topladığını,
 • b. bu verinin nasıl işlendiğini, işleme amacı ve dayanağını,
 • c. TARFİN’in veriyi kimlerle paylaşabileceğini,
 • d. TARFİN’in işlediği veri üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

İşlenen Veri ile Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

TARFİN, sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve TARFİN hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesini, size daha iyi hizmet verilebilmesini, alacak ve borç takibi ile tahsilat hizmetleri sunulmasını, kredi riskinizin değerlendirilmesini, kredi/kredi kartı/sigorta/mevduat gibi finansal ürünlere daha kolay ve ekonomik bir şekilde ulaşmanızı ve bu kapsamda istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak her türlü ticari, mali ve kişisel verileriniz (TCKN, ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta adresi, adresi, satılan ürüne ilişkin tür, adet ve fiyat bilgisi dahil olmak üzere her türlü bilgi ile tahsilat durumuna ilişkin bilgi, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya ve ticari faaliyetine yönelik her türlü ticari, mali ve kişisel bilgi) ile üçüncü kişilerin açık rızalarına istinaden topladığınız, işlediğiniz ve TARFİN ile paylaştığınız her türlü ticari, mali ve kişisel veriler (üçüncü kişinin TCKN, ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta adresi, adresi, ekilen ürün ve alınan tarım girdisi gibi tarım faaliyetine yönelik bilgiler) sizlerden veya bu verilere erişimi olan üçüncü şahıslardan talep etmektedir. Bu veriler TARFİN hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek, saklanacak ve üçüncü şahıslara aktarılacaktır. Bununla beraber TARFİN yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda en etkin ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için sağladığınız verileri, üçüncü şahısların sağladığı verilerle birleştirebilecektir. TARFİN, üçüncü şahıslara ilişkin TARFİN’e aktarılan her türlü veriye ilişkin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişinin açık rızasını almış olduğunuzu kabul etmektedir.

TARFİN Tarafından Verilerin Aktarılması

Bizimle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz verileriniz ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında üçüncü şahısların açık rızasına istinaden TARFİN ile paylaştığınız verilerin, TARFİN ve TARFİN’in iş ortakları tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeniz, kredi ve tahsilat riskinizin değerlendirilebilmesi, tahsilat hizmeti sunulabilmesi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun finansal ürünlere erişim, reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için TARFİN tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak TARFİN’in iş ortakları olan üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz iş ortaklarımız üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:

 • TARFİN’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. taraflar;
 • TARFİN adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar;
 • Verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar.

Bizimle irtibata geçerek verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer üçüncü kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu veriler, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Çerez Çeşitleri

TARFİN, web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

TARFİN Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

TARFİN çerezleri;

 • a. yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi, mobil uygulama veya mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım: 
  • i. parolanızı kaydeden ve web sitesi, mobil uygulama veya mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
  • ii. web sitesine, mobil uygulamaya veya mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 • b. TARFİN’e nereden bağlandığınız, web sitesi, mobil uygulama veya mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini, mobil uygulamayı veya mobil sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini, mobil uygulamayı veya mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır,
 • c. ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Bu şekilde, TARFİN web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. TARFİN, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri üyelerimizden veya iş ortaklarımızdan topladığımız kişisel verilerle eşleştirir.

TARFİN Üçüncü Taraf Çerezlerini Reklam ve Yeniden Hedefleme İçin Nasıl Kullanmaktadır?

TARFİN çerezleri ayrıca; arama motorlarını, TARFİN web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya TARFİN’in reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için TARFİN web sitesine, mobil uygulamasına veya mobil sitesine ve TARFİN’in reklam verdiği web sitelerine mobil uygulamalara veya mobil sitelere yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, TARFİN’in sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. TARFİN web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi ayrıca; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini, mobil uygulamayı veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu web sitesini, mobil uygulamayı veya mobil sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesini, mobil uygulamayı veya mobil sitesini kullanımınızı değerlendirmek, TARFİN web sitesi, mobil uygulama veya mobil site faaliyetini derlemek ve web sitesi, mobil uygulama veya mobil sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Bunun yanı sıra sizler için ilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla, Facebook ile de özel hedef kitle oluşturmak amacıyla, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmekle, TARFİN ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. E-posta adresinizi Facebook'a yüklemeden ve iletmeden önce, hash yöntemiyle Facebook tarafından yerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ile paylaşılan Hash Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan Hash Yöntemiyle Şifrelenen Verilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

TARFİN, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve TARFİN’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere TARFİN’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizin değiştirilmesini, güncellenmesini ve/veya silinmesini, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, destek@tarfin.com adresinden bize ulaşabilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması TARFİN için önemli bir konudur. TARFİN, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. TARFİN kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve AWS Cloud Security gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

TARFİN, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. TARFİN’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, TARFİN bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

TARFİN, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın TARFİN web sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca TARFİN web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim İzni

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve TARFİN’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.