taboola

Tarfin Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı Tarfin Uygulamasını kullanarak Tarfin A.Ş. (“Tarfin”) ile akdetmiş olduğu Tarfin Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

Tarfin, Tarfin sistemine üye tarım bayileri tarafından satışa sunulan tarım girdilerinin fiyatlarını karşılaştırma ve Tarfin sistemi üzerinden tarım girdisi satın alma imkanı ve buna ilişkin sair hizmetleri sunar.

3. Tarfin Uygulaması

3.1. Kullanıcılar, zirai ürünlerine dair lokasyon, ürün adı ve çeşitleri, arazi büyüklükleri, ekim ve hasat tarihleri, tahmini rekolteleri vb. tarımsal üretimlerine dair bilgileri Tarfin sistemine gireceklerdir. Kullanıcılar, Tarfin’in bu bilgileri işleyerek kendilerine tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünler sunmasına ve kampanyalardan haberdar etmesine izin verirler.

3.2. Kullanıcılar tarafından sisteme girilen bilgiler Tarfin Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda, gerekli idari ve teknik güvenlik önlemler alınarak muhafaza edilecek, işlenecek ve üçüncü kişilerle paylaşılacaktır. Detaylı bilgi için www.tarfin.com adresinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası incelenebilir.

3.3. Tarfin, kullanıcıların sisteme girdikleri adrese veya konum paylaşma izni veren kullanıcıların bulundukları konuma belirli yakınlıktaki bölgelerde bulunan tarım bayilerinin satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarını ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri kullanıcılarla paylaşabilecektir. Tarfin uygulamasında yer alan fiyat bilgileri ile tarım bayisinin sunduğu nihai fiyat bilgisi uyuşmazlık gösterebilir. Tarfin bu farklılık nedeniyle oluşabilecek finansal zararlardan sorumlu olmayacaktır.

3.4. Kullanıcıların Tarfin sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin oluşturulması ve teslimi amacıyla ilgili tarım bayisi ile paylaşılacaktır.

3.5. Tarfin, kullanıcılar ve tarım bayileri arasında doğacak uyuşmazlıklardan dolayı meydana gelen herhangi bir zarara, talebe, hasara, gidere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.6. Tarfin sisteminin kullanılması ile oluşacak verilerin tüm haklarına sahiptir. Tarfin, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Tarfin Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Tarfin hizmetlerinden yararlandığı sırada,

  • Sisteme girdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı meydana gelen zararlardan sorumlu olacağını, bu hallerde Tarfin uygulaması kullanımına son verilebileceğini;
  • Tarfin uygulaması üzerinden gerçekleştireceği her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
  • Tarfin tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Tarfin’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
  • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Tarfin’in gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu;
  • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

kabul ve taahhüt eder.

5. Tarfin’e Tanınan Yetkiler

5.1. Tarfin herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Tarfin’in kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.2. Ürünlerin Tarfin uygulamasında teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. Tarfin, uygulamada sergilenen ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair gerekli özeni gösterecektir ancak tarım bayilerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan sorumlu değildir.

5.3. Tarfin, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6. Kişisel Veri

Kullanıcı Tarfin uygulamasından faydalanırken Tarfin ile paylaştıkları ad, soyadı, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler Tarfin tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Tarifin’in sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, üçüncü kişilere aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için Tarfin’in www.tarfin.com adresinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası incelenebilir.

7. Yürürlük ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme kullanıcının, Tarfin uygulamasını kullanmaya başlamasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer. Uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.